Druk sublimacyjny

Sublimacja to przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przejściu substancji ze stanu stałego do stanu gazowego (z pominięciem stanu ciekłego). Proces ten został zaadaptowany m.in. na potrzeby rynku odzieżowego, reklamowego oraz produkcji gadżetów. Tzw. sublimacja cyfrowa stwarza możliwość nanoszenia nawet pojedynczych wydruków o jakości fotograficznej na różnego rodzaju produkty poliestrowe, lub pokryte warstwą poliestrową, takich jak: odzież sportowa, odzież reklamowa, odzież robocza, podkładki pod myszy, puzzle, kubki, smycze, flagi, banery, proporce, krawaty, fartuszki, śliniaki, bielizna, poduszki, inne gadżety na tkaninach, płytki ceramiczne, płyty laminowane, blachy itp.
Większość związków nie sublimuje w warunkach normalnych (temperatura, ciśnienie). Dlatego zachodzi konieczność zapewnienia atramentom odpowiednich warunków termodynamicznych, dzięki którym tusz ze stanu stałego przejdzie bezpośrednio w stan gazowy, co umożliwi wchłonięcie się tuszów w media, na jakie ma być zaaplikowany. W związku z powyższym kompletny zestaw do sublimacji powinien zawierać drukarkę z systemem stałego zasilania tuszami sublimacyjnymi oraz prasę termiczną. Taki prosty zestaw uzupełniony o odpowiednie media (papier do sublimacji oraz różnego rodzaju produkty poliestrowe lub pokryte warstwą poliestrową) stwarza ogromne możliwości produkcyjne.